Copyrights

© Prawa Licencyjne

Wyłączne prawo do opublikowania i rynkowej sprzedaży tytułów (zamieszczonych w niniejszym serwisie www) w języku polskim we wszystkich krajach, w których obowiązuje prawo autorskie posiada Q3 Wydawnictwo ProdPublishing.com

Stosowane logotypy ProdPublishing.com

Na przestrzeni całej swojej działalności tj. od roku 2005 publikacje wydawnictwa ProdPublishing.com (wcześniej ProdPress.com) ukazywały się z następującymi znakami słowno graficznymi:

W latach 2005-2009

W latach 2009 -2010 ProdPublishing.com

Od roku 2011 ProdPublishing.com

Autorem powyższych znaków jest IL Y A, a właścicielem firma Q3. Copyright © 2005 – 2011 by Q3 Szymon Kubik. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Korzystanie np. w celach promocyjnych z powyższych znaków wymaga zgody właściciela w formie pisemnej.

 

Hologramy

W handlu publikacje Lean thinking – szczupłe myślenie oraz Maszyna, która zmieniła świat powinny być obecne wyłącznie z hologramem na tylnej okładce. W przypadku Lean Thinking – szczupłe myślenie na hologramie powinien się znajdować tekst składający się z trzech liter LEATH 5/08 oraz numer. Podobnie w przypadku pozycji Maszyna, która zmieniła świat na hologramie są trzy litery MCHWO 2/05 oraz numer. Wszelkie przypadki nabycia publikacji bez wspomnianego hologramu świadczą o tym, że pochodzą z nielegalnego źródła, co równoznaczne jest z naruszeniem praw licencyjnych jakie posiada Wydawnictwo ProdPublishing.com. Prosimy o poinformowanie nas o źródle nabycia takich egzemplarzy w celu wyeliminowania nielegalnych praktyk. Oświadczamy, że nie będziemy dochodzić praw zwrotu takiego egzemplarza od kupującego, który nabył publikację w dobrej wierze i nas o tym poinformował. Informujemy również, że powyższa nota dotyczy egzemplarzy darmowych, rozdawanych w trakcie szkoleń lub konferencji.

Nasze marki


Newsletter

Loading...Loading...