Seria Shopfloor

Seria Shopfloor to obecnie najlepsza i największa w Polsce seria podręczników z zakresu Lean Manufacturing, opisująca kolejne techniki i narzędzia Lean. Podręczniki te dostarczają niezbędnej wiedzy czytelnikom co ma swoją konsekwencję w sukcesie wdrożenia. Podręczniki z tej serii są doskonale przyjmowane zarówno przez menedżerów jak i operatorów. W każdej firmie, w której trwają prace wdrożeniowe Lean Management, obecność tych podręczników jest obowiązkowa. Cała seria Shopfloor została wyróżniona Shingo Prize.

SF_AMO

Autonomiczne utrzymanie maszyn dla Operatorów

W publikacji Autonomiczne utrzymanie ruchu dla Operatorów autorzy przedstawiają rolę operatorów w utrzymanie obsługiwanego sprzętu, niezależnie od działań specjalistów ds. utrzymania ruchu.

SF_TPM

TPM dla każdego Operatora

TPM dla każdego Operatora ułatwia zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w proces wdrożenia TPM. Totalne Utrzymanie Maszyn (ang. Total Productive Maintenance – TPM) to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zoptymalizowanie efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych.

Zapobieganie błędom dla Operatorów. System ZQC. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Zapobieganie błędom dla Operatorów: System ZQC

Zerowa Kontrola Jakości (ZQC) jest metodą zapobiegania błędom, która nie dopuszcza do powstawania wadliwych produktów monitorując warunki w procesach i eliminując błędy, które mogłyby być przyczyną braków. ZQC nie szuka winnych pomyłek, lecz pokazuje, co należy zrobić, by te pomyłki nie prowadziły do tworzenia wybrakowanych produktów.

Szybkie przezbrojenie dla Operatorów. System SMED. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Szybkie przezbrojenie dla Operatorów: System SMED

Ogrom wiedzy przedstawiony w tej książce sprawi, że twoje miejsce pracy będzie bardziej produktywne, działania prostsze, a całość bardziej satysfakcjonująca. Ta książka jest o tym, jak przestawić maszynę albo produkt w czasie rekordowym – często niższym niż 10 minut.

Standaryzacja pracy dla operatorów. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej

Dzięki swojej przejrzystej, podręcznikowej formie dostarcza wskazówki, przykłady, które pomogą z sukcesem zakończyć etapy tworzenia, utrzymywania i doskonalenia standardów, tak aby były proste, zrozumiałe i adaptowalne do zmieniających się warunków.

SF_Produkcja w systemie Pull. Wyciąganie na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Produkcja w systemie Pull. Wyciąganie na hali produkcyjnej

Opis książki W systemie „wyciągania” produkcji końcowy proces wyciąga potrzebne elementy z wcześniejszego procesu, który wyciąga je z jeszcze wcześniejszego procesu i tak dalej, zgodnie wymaganiami klientów i popytem na rynku. Pozwala to firmie działać bez potrzeby prognozowania i unikać tym samym dodatkowych kosztów, opóźnień i marnotrawstwa. Produkcja w systemie Pull przedstawia menedżerom i zespołom [...]

SF_OEE dla operatorów. Całkowita Efektywność Wyposażenia. Wydawnictwo ProdPublishing.com

OEE dla operatorów. Całkowita Efektywność Wyposażenia

Totalne Utrzymanie Maszyn (TPM) – jego celem jest zwiększanie efektywności sprzętu. By doskonalić ten proces, stosuje się miernik, identyfikujący problemy z wyposażeniem. Takim właśnie miernikiem jest całkowita efektywność wyposażenia (OEE).

SF_Kanban na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Kanban na hali produkcyjnej

W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono ideę systemu kanban oraz związek tego narzędzia z innymi elementami lean manufacturing. Przedstawiono też rolę w podstawowym zadaniu jakie stoi przed kierownictwem, czyli ciągłym doskonaleniu.

SF_Kaizen na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Kaizen na hali produkcyjnej

Kaizen na hali produkcyjnej omawia najważniejsze etapy skutecznego warsztatu kaizen – takiego, który został właściwie zaplanowany, przeprowadzony i kontynuowany.

SS_Just-in-Time dla Operatorów. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Just-in-Time dla Operatorów

Czy jesteście gotowi wdrażać koncepcję Just-in-Time, a przed tym potrzebujecie tylko zmotywować jeszcze swoich pracowników?

SF_Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej

Marnotrawstwo jest w centrum zainteresowania praktyków zajmujących się rozwojem koncepcji Lean Manufacturing. Pierwszym więc krokiem na drodze do szczupłości jest szybka identyfikacja wszystkich działań niedodających wartości – muda.

SF_Gniazdo produkcyjne. Przepływ jednej sztuki dla zespołów roboczych. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Gniazdo produkcyjne. Przepływ jednej sztuki dla zespołów roboczych

Gniazda produkcyjne to aspekt szczupłej produkcji, który może zdecydowanie zwiększyć konkurencyjność firm, ponieważ w ogromnym stopniu przyczynia się do eliminacji marnotrawstwa z procesów.

Pages:12

Nasze marki


Newsletter

Loading...Loading...