Publikacje

SF_AMO

Autonomiczne utrzymanie maszyn dla Operatorów

W publikacji Autonomiczne utrzymanie ruchu dla Operatorów autorzy przedstawiają rolę operatorów w utrzymanie obsługiwanego sprzętu, niezależnie od działań specjalistów ds. utrzymania ruchu.

SF_TPM

TPM dla każdego Operatora

TPM dla każdego Operatora ułatwia zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w proces wdrożenia TPM. Totalne Utrzymanie Maszyn (ang. Total Productive Maintenance – TPM) to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zoptymalizowanie efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych.

NP__Hoshin-Kanri

Hoshin kanri w szczupłym przedsiębiorstwie. Budowanie przewagi konkurencyjnej i zarządzanie zyskami

Sedno szczupłego systemu (lean) i six sigma stanowi ten sam, unikatowy system operacyjny firmy, nazywany hoshin kanri. Jest to metoda planowania strategicznego i zarządzania złożonymi projektami, systemem zapewnienia jakości, który pozwala firmie wiernie przełożyć potrzeby klienta na nowe produkty, a także system operacyjny, zapewniający firmie trwały wzrost zysków.

NP_LH

Lean Hospitals – doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu

W książce Mark Graban korzysta ze swoich doświadczeń współpracy ze szpitalami, by wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób szczupły system może pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia.

Zarządzanie strumieniem wartości w biurze

Zarządzanie strumieniem wartości w biurze

W książce Zarządzanie strumieniem wartości w biurze Tapping i Shuker przedstawiają osiem etapów wdrażania szczupłego systemu w biurze. Wykorzystują do tego rzeczywisty opis przypadku działu obsługi klienta.

5S w biurze.

5S w biurze. Organizacja miejsca pracy i eliminacja marnotrawstwa

Chociaż działania biurowe i administracyjne generują niemal 60% kosztów związanych z wytwarzaniem towarów w większości organizacji, bardzo często pozostają wyłączone z projektów wdrożenia szczupłych procesów. By stworzyć prawdziwe szczupłe przedsiębiorstwo, musimy także w obszarach biurowych wprowadzać systemy, które pozwolą eliminować marnotrawstwo.

Zapobieganie błędom dla Operatorów. System ZQC. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Zapobieganie błędom dla Operatorów: System ZQC

Zerowa Kontrola Jakości (ZQC) jest metodą zapobiegania błędom, która nie dopuszcza do powstawania wadliwych produktów monitorując warunki w procesach i eliminując błędy, które mogłyby być przyczyną braków. ZQC nie szuka winnych pomyłek, lecz pokazuje, co należy zrobić, by te pomyłki nie prowadziły do tworzenia wybrakowanych produktów.

Szybkie przezbrojenie dla Operatorów. System SMED. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Szybkie przezbrojenie dla Operatorów: System SMED

Ogrom wiedzy przedstawiony w tej książce sprawi, że twoje miejsce pracy będzie bardziej produktywne, działania prostsze, a całość bardziej satysfakcjonująca. Ta książka jest o tym, jak przestawić maszynę albo produkt w czasie rekordowym – często niższym niż 10 minut.

KLM_System Produkcyjny Toyoty. Wydawnictwo ProdPublishing.com

System Produkcyjny Toyoty: więcej niż produkcja na dużą skalę

W analizie rozwoju systemu Lean Manufacturing, książka ta zalicza się do literatury obowiązkowej. Już od wielu lat dostarcza inspiracji wszystkim poszukującym sposobów poprawy efektywności poprzez nieustanną eliminację marnotrawstwa.

Standaryzacja pracy dla operatorów. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej

Dzięki swojej przejrzystej, podręcznikowej formie dostarcza wskazówki, przykłady, które pomogą z sukcesem zakończyć etapy tworzenia, utrzymywania i doskonalenia standardów, tak aby były proste, zrozumiałe i adaptowalne do zmieniających się warunków.

SF_Produkcja w systemie Pull. Wyciąganie na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Produkcja w systemie Pull. Wyciąganie na hali produkcyjnej

Opis książki W systemie „wyciągania” produkcji końcowy proces wyciąga potrzebne elementy z wcześniejszego procesu, który wyciąga je z jeszcze wcześniejszego procesu i tak dalej, zgodnie wymaganiami klientów i popytem na rynku. Pozwala to firmie działać bez potrzeby prognozowania i unikać tym samym dodatkowych kosztów, opóźnień i marnotrawstwa. Produkcja w systemie Pull przedstawia menedżerom i zespołom [...]

SF_OEE dla operatorów. Całkowita Efektywność Wyposażenia. Wydawnictwo ProdPublishing.com

OEE dla operatorów. Całkowita Efektywność Wyposażenia

Totalne Utrzymanie Maszyn (TPM) – jego celem jest zwiększanie efektywności sprzętu. By doskonalić ten proces, stosuje się miernik, identyfikujący problemy z wyposażeniem. Takim właśnie miernikiem jest całkowita efektywność wyposażenia (OEE).

Pages:12

Nasze marki


Newsletter

Loading...Loading...