Nagroda Shingo Prize

Shingo Prize jest nagrodą przyznawaną m.in. publikacjom opisującym najlepsze praktyki zarządzania wykorzystującym technik i narzędzi szczupłego myślenia – Lean thinking.

Nazwa nagrody Shingo Prize for Operational Excellence pochodzi od nazwiska japońskiego inżyniera Shigeo Shingo. Był on jednym z wiodących ekspertów w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych. Stworzył i opisał wiele rewolucyjnych narzędzi, praktyk wykorzystywanych w Systemie Produkcyjnym Toyoty.
Nagroda Shingo Prize for Operational Excellence została utworzona w 1988 r. w celu upowszechniania i propagowania wiedzy, badań na temat szczupłych technik i narzędzi (lean) oraz oceny i wyróżniania firm, które osiągnęły poziom World-Class Manufacturing.
Nagroda Shingo Prize przyznawana jest w następujących obszarach:

  • The Shingo Prize – przyznawana organizacjom z przemysłu oraz z sektora publicznego które realizują strategię doskonalenia swoich procesów w oparciu o narzędzia i techniki lean.
  • Research Prize – za prace badawcze i publikacje z zakresu doskonalenia procesów.

Poniżej zamieszczono listę publikacji Wydawnictwa ProdPublishing.com które zostały wyróżnione Shingo Prize

SF_5S dla operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy. Wydawnictwo ProdPublishing.com

5S dla operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy

5S dla Operatorów to znakomity podręcznik, w którym autorzy doskonale opisują istotę techniki organizacji miejsca pracy jaką jest system 5S. Dla Waszej firmy jest on kluczowym systemem z punktu widzenia trwałego i efektywnego ciągłego doskonalenia, przynoszącego wymierne korzyści zarówno pracownikom, firmie jak i oczywiście klientom.

KLM_Ford_Dziś i jutro

Dziś i jutro

W książce H. Ford opisuje ponadczasową wizję prowadzenia biznesu. Opracował On system produkcyjny, którego celem było coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy.

SF_OEE dla operatorów. Całkowita Efektywność Wyposażenia. Wydawnictwo ProdPublishing.com

OEE dla operatorów. Całkowita Efektywność Wyposażenia

Totalne Utrzymanie Maszyn (TPM) – jego celem jest zwiększanie efektywności sprzętu. By doskonalić ten proces, stosuje się miernik, identyfikujący problemy z wyposażeniem. Takim właśnie miernikiem jest całkowita efektywność wyposażenia (OEE).

Szybkie przezbrojenie dla Operatorów. System SMED. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Szybkie przezbrojenie dla Operatorów: System SMED

Ogrom wiedzy przedstawiony w tej książce sprawi, że twoje miejsce pracy będzie bardziej produktywne, działania prostsze, a całość bardziej satysfakcjonująca. Ta książka jest o tym, jak przestawić maszynę albo produkt w czasie rekordowym – często niższym niż 10 minut.

Zapobieganie błędom dla Operatorów. System ZQC. Wydawnictwo ProdPublishing.com

Zapobieganie błędom dla Operatorów: System ZQC

Zerowa Kontrola Jakości (ZQC) jest metodą zapobiegania błędom, która nie dopuszcza do powstawania wadliwych produktów monitorując warunki w procesach i eliminując błędy, które mogłyby być przyczyną braków. ZQC nie szuka winnych pomyłek, lecz pokazuje, co należy zrobić, by te pomyłki nie prowadziły do tworzenia wybrakowanych produktów.

NP_LH

Lean Hospitals – doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu

W książce Mark Graban korzysta ze swoich doświadczeń współpracy ze szpitalami, by wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób szczupły system może pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia.

NP__Hoshin-Kanri

Hoshin kanri w szczupłym przedsiębiorstwie. Budowanie przewagi konkurencyjnej i zarządzanie zyskami

Sedno szczupłego systemu (lean) i six sigma stanowi ten sam, unikatowy system operacyjny firmy, nazywany hoshin kanri. Jest to metoda planowania strategicznego i zarządzania złożonymi projektami, systemem zapewnienia jakości, który pozwala firmie wiernie przełożyć potrzeby klienta na nowe produkty, a także system operacyjny, zapewniający firmie trwały wzrost zysków.

SF_TPM

TPM dla każdego Operatora

TPM dla każdego Operatora ułatwia zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w proces wdrożenia TPM. Totalne Utrzymanie Maszyn (ang. Total Productive Maintenance – TPM) to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zoptymalizowanie efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych.

SF_AMO

Autonomiczne utrzymanie maszyn dla Operatorów

W publikacji Autonomiczne utrzymanie ruchu dla Operatorów autorzy przedstawiają rolę operatorów w utrzymanie obsługiwanego sprzętu, niezależnie od działań specjalistów ds. utrzymania ruchu.

Nasze marki


Newsletter

Loading...Loading...